Service hele vejen rundt

Læs vores brochure

Spektrum Ejendomme A/S – service hele vejen rundt

Med Spektrum Ejendomme A/S får du et team med stor viden og erfaring inden for selskabs- og ejendomsadministration.

Vi varetager administration af vores egne, udbudte ejendomsprojekter og tilbyder desuden helhedsløsninger med administrations- og regnskabsopgaver for både eksternt udbudte projekter og private ejendomsinvestorer. Desuden udvikler og formidler vi ejendomme og ejendomsprojekter.

 

Selskabsadministration

 

Spektrum Ejendomme A/S tilbyder fuld administration og support i forbindelse med drift af kommandit-, anparts- og aktieselskaber. Du får en individuel aftale om administration, som matcher netop dine behov – og som kan omfatte følgende:

 • Assistance i forbindelse med selskabsledelsen.
 • Planlægning, indkaldelse og deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 • Varetagelse af kontakt til revisorer, finansieringskilder, offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse og fremlæggelse af årsrapporter samt selvangivelsesassistance.
 • Udarbejdelse af budgetter og opfølgning på disse.
 • Løbende bogføring og rapportering af periodeopgørelser, herunder momsregnskab og –indberetning.
 • Beregning af lønninger og indberetning af A-skat og lignende.
 • Herudover yder vi assistance til revisorer i forbindelse med revision og udarbejdelse af ejendomsregnskaber, herunder ejendoms K/S'er.

 

 

Ejendomsadministration

 

Optimal drift af din ejendom forudsætter en kompetent og effektiv administration. Vi tilbyder alle typer af ydelser, som efterspørges i forbindelse med den løbende drift af en ejendom, hvilket blandt andet kan dreje sig om:

 • Beregning og opkrævning af pengepligtige ydelser, herunder varslingsberegninger.
 • Betaling af omkostninger, lønudbetalinger og løbende bogføring og indberetning af A-skat og moms.
 • Løbende kontakt til lejere, ejer- og grundejerforeninger, viceværter, revisorer, finansieringskilder og andre samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse af periodebalancer, årsregnskaber, forbrugsregnskaber, budgetter samt skattebilag.
 • Løbende sparring om ejendomsspecifikke problemstillinger.

 

 

Ejendomsformidling og -udvikling

 

Hos Spektrum Ejendomme A/S varetager vi desuden udvikling og formidling af ejendomme og ejendomsprojekter samt:

 • Selskabs- og ejendomsadministration af egne samt eksternt udbudte ejendomsprojekter.
 • Helhedsløsninger for eksterne kunder.